Viilhallide ehitus
Karkassi paigaldus

  -teraskarkass
  - betoonkarkass

Katusetööd
  -plekkkatused
  -sandwichkatused

Fassaadid
  -plekist
  -sandwich
  -puit

Vundament
  -vundamendi paneelide paigaldus
  -kannvundamentide valamine

 

 

 

Katusetööd
  -sarikate ehitus
  -roovituse ehitus
  -toolvärgi ehitus
  -profiilpleki paigaldus
  -eterniidi paigaldus
  -lamekatused
  -viilkatused jt

Vihmavee süsteemide paigaldus

Fassaaditööd
  -fassaadide ehitus
  -puit fassaadid
  -plekk fassaadid
  -plaatfassaadid
  -soklite korrastamine

Betoonitööd
  -armeerimine
  -ettevalmistustööd
  -lint-,post-,plaatvundament

Põrandate ehitamine
Kipsplaatidest seinte ehitamine

 
 


 

 

Seinte ja lagede maalritööd
  -seinte ja lagede pahteldamine
  -seinte ja lagede värvimine

Hüdroisolatsioonitööd
  -veetõkete paigaldamine
  -niiskustõkete paigaldamine

Põrandate tasandusvalu
  -põrandate kruntimine
  nakkedispersiooniga
  -põrandakatete ettevalmistustööd

Parketi paigaldus
  -naturaalne liistparkett
  -liistparkett
  -laminaatparket
  -parketi lihvimine
  -parketi lakkimine
  -parketi õlitamine

Piirdeliistude paigaldus